مشخصات تشک

محدوده قیمت

اندازه

70x130 کودک
80x180 نوجوان
90x200 یک نفره کوچک
120x200 یک نفره بزرگ
140x200 یک و نیم نفره
160x200 دو نفره
180x200 دو نفره بزرگ
اندازه 100x200

درجه سختی

نرم
نسبتا نرم
متوسط
نسبتا سفت
سفت

نوع تشک

فنری
طبی فنری
طبی
مموری فوم
فنر منفصل

برند

پرخواب
رویال
سالویا
پارمیس
رویا
خوشخواب

مشکل ارتوپدیک

مناسب کمر درد
مناسب سیاتیک
مناسب تنگی کانال نخاع
مناسب درد شانه و گردن
مناسب افراد بیمار
مناسب زخم بستر
مناسب گودی کمر

خرید تشک طبی

23 نتیجه

تشک مدیکال پلاس رویا
رویا
تشک مدیکال پلاس رویا

از:

7,324,800

تومان

6

سال گارانتی

35

cm

ضخامت

تشک طبی سالویا
سالویا
تشک طبی سالویا

از:

5,133,600

تومان

7%

5,520,000

10

سال گارانتی

25

cm

ضخامت

تشک طبی کنزو سالویا
سالویا
تشک طبی کنزو سالویا

از:

4,417,500

تومان

7%

4,750,000

8

سال گارانتی

28

cm

ضخامت

تشک طبی مدیکال 1 رویا
رویا
تشک طبی مدیکال 1 رویا

از:

4,373,625

تومان

5

سال گارانتی

26

cm

ضخامت

تشک طبی تمپور سالویا
سالویا
تشک طبی تمپور سالویا

از:

3,403,800

تومان

7%

3,660,000

5

سال گارانتی

24

cm

ضخامت

تشک طبی مدیکال 2 رویا
رویا
تشک طبی مدیکال 2 رویا

از:

3,651,500

تومان

5

سال گارانتی

26

cm

ضخامت

تشک سوپر طبی پرخواب
پرخواب
تشک سوپر طبی پرخواب

از:

3,600,000

تومان

5

سال گارانتی

18

cm

ضخامت

تشک طبی آلینا خوشخواب
خوشخواب
تشک طبی آلینا خوشخواب

از:

3,400,000

تومان

3

سال گارانتی

21

cm

ضخامت

تشک طبی مدیکال 3 رویا
رویا
تشک طبی مدیکال 3 رویا

از:

3,215,500

تومان

5

سال گارانتی

22

cm

ضخامت

تشک طبی اکونومی سالویا
سالویا
تشک طبی اکونومی سالویا

از:

2,762,100

تومان

7%

2,970,000

4

سال گارانتی

20

cm

ضخامت

تشک طبی مدیکال 4 رویا
رویا
تشک طبی مدیکال 4 رویا

از:

2,629,625

تومان

4

سال گارانتی

22

cm

ضخامت

تشک طبی فنری یورولوکس نامبر 3 پارمیس
پارمیس
تشک طبی فنری یورولوکس نامبر 3 پارمیس

ناموجود

10

سال گارانتی

30

cm

ضخامت

تشک طبی فنری نامبر 2 پارمیس
پارمیس
تشک طبی فنری نامبر 2 پارمیس

ناموجود

10

سال گارانتی

30

cm

ضخامت

تشک طبی یوروتاچ پارمیس
پارمیس
تشک طبی یوروتاچ پارمیس

ناموجود

8

سال گارانتی

28

cm

ضخامت

تشک طبی فنری یورولوکس نامبر 1 پارمیس
پارمیس
تشک طبی فنری یورولوکس نامبر 1 پارمیس

ناموجود

10

سال گارانتی

30

cm

ضخامت

تشک طبی دریم تاچ پارمیس
پارمیس
تشک طبی دریم تاچ پارمیس

ناموجود

5

سال گارانتی

25

cm

ضخامت

تشک طبی سیمپل پارمیس
پارمیس
تشک طبی سیمپل پارمیس

ناموجود

6

سال گارانتی

27

cm

ضخامت

تشک طبی مدیکال پارمیس
پارمیس
تشک طبی مدیکال پارمیس

ناموجود

5

سال گارانتی

28

cm

ضخامت

تشک سوپر طبی اولترا کلاریسا رویال
رویال
تشک سوپر طبی اولترا کلاریسا رویال

ناموجود

10

سال گارانتی

29

cm

ضخامت

تشک طبی فنری هپی اسلیپ پارمیس
پارمیس
تشک طبی فنری هپی اسلیپ پارمیس

ناموجود

7

سال گارانتی

28

cm

ضخامت

تشک طبی فنری الترا ارتوپدیک پارمیس
پارمیس
تشک طبی فنری الترا ارتوپدیک پارمیس

ناموجود

5

سال گارانتی

25

cm

ضخامت

تشک طبی مدیکال 1 پارمیس
پارمیس
تشک طبی مدیکال 1 پارمیس

ناموجود

5

سال گارانتی

23

cm

ضخامت

تشک طبی آرامش رویال
رویال
تشک طبی آرامش رویال

ناموجود

5

سال گارانتی

21

cm

ضخامت