مشخصات تشک

محدوده قیمت

اندازه

70x130 کودک
80x180 نوجوان
90x200 یک نفره کوچک
120x200 یک نفره بزرگ
140x200 یک و نیم نفره
160x200 دو نفره
180x200 دو نفره بزرگ
اندازه 100x200

درجه سختی

نرم
نسبتا نرم
متوسط
نسبتا سفت
سفت

نوع تشک

فنری
طبی فنری
طبی
مموری فوم
فنر منفصل

برند

پرخواب
رویال
سالویا
پارمیس
رویا
خوشخواب

مشکل ارتوپدیک

مناسب کمر درد
مناسب سیاتیک
مناسب تنگی کانال نخاع
مناسب درد شانه و گردن
مناسب افراد بیمار
مناسب زخم بستر
مناسب گودی کمر

خرید تشک 160x200 دو نفره

66 نتیجه

تشک اولترا پلاس رویا
رویا
تشک اولترا پلاس رویا

از:

13,022,502

تومان

9

سال گارانتی

38

cm

ضخامت

تشک مدیکال پلاس رویا
رویا
تشک مدیکال پلاس رویا

از:

13,022,502

تومان

6

سال گارانتی

35

cm

ضخامت

تشک طبی فنری مموری فوم پرخواب
پرخواب
تشک طبی فنری مموری فوم پرخواب

از:

11,600,000

تومان

6

سال گارانتی

25

cm

ضخامت

تشک فنر پاکتی دنیز سالویا
سالویا
تشک فنر پاکتی دنیز سالویا

از:

9,430,200

تومان

7%

10,140,000

10

سال گارانتی

21

cm

ضخامت

تشک طبی سالویا
سالویا
تشک طبی سالویا

از:

9,272,100

تومان

7%

9,970,000

10

سال گارانتی

25

cm

ضخامت

تشک سوپر طبی فنری پد دار پرخواب
پرخواب
تشک سوپر طبی فنری پد دار پرخواب

از:

9,800,000

تومان

5

سال گارانتی

30

cm

ضخامت

تشک هایکلاس مموری فوم خوشخواب
خوشخواب
تشک هایکلاس مموری فوم خوشخواب

از:

9,300,000

تومان

7

سال گارانتی

28

cm

ضخامت

تشک طبی فنری سرتا سالویا
سالویا
تشک طبی فنری سرتا سالویا

از:

8,416,500

تومان

7%

9,050,000

10

سال گارانتی

32

cm

ضخامت

تشک طبی فنری اسمارت سالویا
سالویا
تشک طبی فنری اسمارت سالویا

از:

7,942,200

تومان

7%

8,540,000

10

سال گارانتی

30

cm

ضخامت

تشک طبی کنزو سالویا
سالویا
تشک طبی کنزو سالویا

از:

7,746,900

تومان

7%

8,330,000

8

سال گارانتی

28

cm

ضخامت

تشک طبی فنری پددار پرخواب
پرخواب
تشک طبی فنری پددار پرخواب

از:

8,300,000

تومان

4

سال گارانتی

25

cm

ضخامت

تشک طبی فنری سارین سالویا
سالویا
تشک طبی فنری سارین سالویا

از:

7,653,900

تومان

7%

8,230,000

10

سال گارانتی

30

cm

ضخامت

تشک سوپر استار خوشخواب
خوشخواب
تشک سوپر استار خوشخواب

از:

8,000,000

تومان

7

سال گارانتی

30

cm

ضخامت

تشک سوپر طبی پرخواب
پرخواب
تشک سوپر طبی پرخواب

از:

7,800,000

تومان

5

سال گارانتی

18

cm

ضخامت

تشک اولترا 1 رویا
رویا
تشک اولترا 1 رویا

از:

7,774,425

تومان

8

سال گارانتی

32

cm

ضخامت

تشک طبی مدیکال 1 رویا
رویا
تشک طبی مدیکال 1 رویا

از:

7,774,425

تومان

5

سال گارانتی

26

cm

ضخامت

تشک سوپر طبی فنری پرخواب
پرخواب
تشک سوپر طبی فنری پرخواب

از:

7,220,000

تومان

5%

7,600,000

5

سال گارانتی

25

cm

ضخامت

تشک اولترا 2 رویا
رویا
تشک اولترا 2 رویا

از:

7,144,950

تومان

8

سال گارانتی

26

cm

ضخامت

تشک طبی تمپور سالویا
سالویا
تشک طبی تمپور سالویا

از:

6,333,300

تومان

7%

6,810,000

5

سال گارانتی

24

cm

ضخامت

تشک طبی مدیکال 2 رویا
رویا
تشک طبی مدیکال 2 رویا

از:

6,490,950

تومان

5

سال گارانتی

26

cm

ضخامت

تشک اولترا 3 رویا
رویا
تشک اولترا 3 رویا

از:

6,369,687

تومان

7

سال گارانتی

26

cm

ضخامت

تشک طبی آلینا خوشخواب
خوشخواب
تشک طبی آلینا خوشخواب

از:

6,000,000

تومان

3

سال گارانتی

21

cm

ضخامت

تشک طبی فنری پرخواب
پرخواب
تشک طبی فنری پرخواب

از:

6,000,000

تومان

4

سال گارانتی

22

cm

ضخامت

تشک طبی مدیکال 3 رویا
رویا
تشک طبی مدیکال 3 رویا

از:

5,715,687

تومان

5

سال گارانتی

22

cm

ضخامت