مشخصات تشک

محدوده قیمت

اندازه

70x130 کودک
80x180 نوجوان
90x200 یک نفره کوچک
120x200 یک نفره بزرگ
140x200 یک و نیم نفره
160x200 دو نفره
180x200 دو نفره بزرگ
اندازه 100x200

درجه سختی

نرم
نسبتا نرم
متوسط
نسبتا سفت
سفت

نوع تشک

فنری
طبی فنری
طبی
مموری فوم
فنر منفصل

برند

پرخواب
رویال
سالویا
پارمیس
رویا
خوشخواب

مشکل ارتوپدیک

مناسب کمر درد
مناسب سیاتیک
مناسب تنگی کانال نخاع
مناسب درد شانه و گردن
مناسب افراد بیمار
مناسب زخم بستر
مناسب گودی کمر

خرید تشک 180x200 دو نفره بزرگ

64 نتیجه

تشک طبی فنری مموری فوم پرخواب
پرخواب
تشک طبی فنری مموری فوم پرخواب

از:

12,600,000

تومان

6

سال گارانتی

25

cm

ضخامت

تشک سوپر طبی فنری پد دار پرخواب
پرخواب
تشک سوپر طبی فنری پد دار پرخواب

از:

11,000,000

تومان

5

سال گارانتی

30

cm

ضخامت

تشک فنر پاکتی دنیز سالویا
سالویا
تشک فنر پاکتی دنیز سالویا

از:

10,137,000

تومان

7%

10,900,000

10

سال گارانتی

21

cm

ضخامت

تشک طبی سالویا
سالویا
تشک طبی سالویا

از:

9,672,000

تومان

7%

10,400,000

10

سال گارانتی

25

cm

ضخامت

تشک هایکلاس مموری فوم خوشخواب
خوشخواب
تشک هایکلاس مموری فوم خوشخواب

از:

10,400,000

تومان

7

سال گارانتی

28

cm

ضخامت

تشک طبی فنری سرتا سالویا
سالویا
تشک طبی فنری سرتا سالویا

از:

9,011,700

تومان

7%

9,690,000

10

سال گارانتی

32

cm

ضخامت

تشک طبی فنری پددار پرخواب
پرخواب
تشک طبی فنری پددار پرخواب

از:

9,300,000

تومان

4

سال گارانتی

25

cm

ضخامت

تشک طبی فنری اسمارت سالویا
سالویا
تشک طبی فنری اسمارت سالویا

از:

8,528,100

تومان

7%

9,170,000

10

سال گارانتی

30

cm

ضخامت

تشک طبی کنزو سالویا
سالویا
تشک طبی کنزو سالویا

از:

8,397,900

تومان

7%

9,030,000

8

سال گارانتی

28

cm

ضخامت

تشک سوپر استار خوشخواب
خوشخواب
تشک سوپر استار خوشخواب

از:

9,000,000

تومان

7

سال گارانتی

30

cm

ضخامت

تشک سوپر طبی پرخواب
پرخواب
تشک سوپر طبی پرخواب

از:

9,000,000

تومان

5

سال گارانتی

18

cm

ضخامت

تشک طبی فنری سارین سالویا
سالویا
تشک طبی فنری سارین سالویا

از:

8,370,000

تومان

7%

9,000,000

10

سال گارانتی

30

cm

ضخامت

تشک اولترا 1 رویا
رویا
تشک اولترا 1 رویا

از:

8,747,250

تومان

8

سال گارانتی

32

cm

ضخامت

تشک طبی مدیکال 1 رویا
رویا
تشک طبی مدیکال 1 رویا

از:

8,747,250

تومان

5

سال گارانتی

26

cm

ضخامت

تشک سوپر طبی فنری پرخواب
پرخواب
تشک سوپر طبی فنری پرخواب

از:

8,170,000

تومان

5%

8,600,000

5

سال گارانتی

25

cm

ضخامت

تشک اولترا 2 رویا
رویا
تشک اولترا 2 رویا

از:

8,038,750

تومان

8

سال گارانتی

26

cm

ضخامت

تشک طبی تمپور سالویا
سالویا
تشک طبی تمپور سالویا

از:

6,835,500

تومان

7%

7,350,000

5

سال گارانتی

24

cm

ضخامت

تشک طبی مدیکال 2 رویا
رویا
تشک طبی مدیکال 2 رویا

از:

7,303,000

تومان

5

سال گارانتی

26

cm

ضخامت

تشک اولترا 3 رویا
رویا
تشک اولترا 3 رویا

از:

7,166,750

تومان

7

سال گارانتی

26

cm

ضخامت

تشک طبی آلینا خوشخواب
خوشخواب
تشک طبی آلینا خوشخواب

از:

6,800,000

تومان

3

سال گارانتی

21

cm

ضخامت

تشک طبی فنری پرخواب
پرخواب
تشک طبی فنری پرخواب

از:

6,800,000

تومان

4

سال گارانتی

22

cm

ضخامت

تشک طبی مدیکال 3 رویا
رویا
تشک طبی مدیکال 3 رویا

از:

6,431,000

تومان

5

سال گارانتی

22

cm

ضخامت

تشک سوپرکلاس سافت خوشخواب
خوشخواب
تشک سوپرکلاس سافت خوشخواب

از:

6,400,000

تومان

5

سال گارانتی

20

cm

ضخامت

تشک سوپرکلاس هارد خوشخواب
خوشخواب
تشک سوپرکلاس هارد خوشخواب

از:

6,400,000

تومان

5

سال گارانتی

20

cm

ضخامت