مشخصات تشک

محدوده قیمت

اندازه

70x130 کودک
80x180 نوجوان
90x200 یک نفره کوچک
120x200 یک نفره بزرگ
140x200 یک و نیم نفره
160x200 دو نفره
180x200 دو نفره بزرگ
اندازه 100x200

درجه سختی

نرم
نسبتا نرم
متوسط
نسبتا سفت
سفت

نوع تشک

فنری
طبی فنری
طبی
مموری فوم
فنر منفصل

برند

پرخواب
رویال
سالویا
پارمیس
رویا
خوشخواب

مشکل ارتوپدیک

مناسب کمر درد
مناسب سیاتیک
مناسب تنگی کانال نخاع
مناسب درد شانه و گردن
مناسب افراد بیمار
مناسب زخم بستر
مناسب گودی کمر

خرید تشک 180x200 دو نفره بزرگ

64 نتیجه

تشک طبی سیمپل پارمیس
پارمیس
تشک طبی سیمپل پارمیس

ناموجود

6

سال گارانتی

27

cm

ضخامت

تشک طبی مدیکال پارمیس
پارمیس
تشک طبی مدیکال پارمیس

ناموجود

5

سال گارانتی

28

cm

ضخامت

تشک سوپر طبی اولترا کلاریسا رویال
رویال
تشک سوپر طبی اولترا کلاریسا رویال

ناموجود

10

سال گارانتی

29

cm

ضخامت

تشک سوپر طبی فنری کلاریسا رویال
رویال
تشک سوپر طبی فنری کلاریسا رویال

ناموجود

10

سال گارانتی

29

cm

ضخامت

تشک طبی فنری هپی اسلیپ پارمیس
پارمیس
تشک طبی فنری هپی اسلیپ پارمیس

ناموجود

7

سال گارانتی

28

cm

ضخامت

تشک طبی فنری الترا ارتوپدیک پارمیس
پارمیس
تشک طبی فنری الترا ارتوپدیک پارمیس

ناموجود

5

سال گارانتی

25

cm

ضخامت

تشک سوپر طبی پد دار آناهیتا رویال
رویال
تشک سوپر طبی پد دار آناهیتا رویال

ناموجود

8

سال گارانتی

28

cm

ضخامت

تشک طبی مدیکال 1 پارمیس
پارمیس
تشک طبی مدیکال 1 پارمیس

ناموجود

5

سال گارانتی

23

cm

ضخامت

تشک طبی فنری ارتوپدیک پارمیس
پارمیس
تشک طبی فنری ارتوپدیک پارمیس

ناموجود

5

سال گارانتی

23

cm

ضخامت

تشک طبی فنری ارتوپدیک 1 پارمیس
پارمیس
تشک طبی فنری ارتوپدیک 1 پارمیس

ناموجود

5

سال گارانتی

23

cm

ضخامت

تشک سوپر طبی فنری آرمیتا رویال
رویال
تشک سوپر طبی فنری آرمیتا رویال

ناموجود

5

سال گارانتی

29

cm

ضخامت

تنشک طبی فنری آراد اسلیپ پارمیس
پارمیس
تنشک طبی فنری آراد اسلیپ پارمیس

ناموجود

4

سال گارانتی

19

cm

ضخامت

تشک طبی آرامش رویال
رویال
تشک طبی آرامش رویال

ناموجود

5

سال گارانتی

21

cm

ضخامت

تشک طبی فنری آسمان رویال
رویال
تشک طبی فنری آسمان رویال

ناموجود

4

سال گارانتی

24

cm

ضخامت

تشک نیمه طبی فنری آرامش رویال
رویال
تشک نیمه طبی فنری آرامش رویال

ناموجود

2

سال گارانتی

22

cm

ضخامت

تشک فنری آرام رویال
رویال
تشک فنری آرام رویال

ناموجود

2

سال گارانتی

22

cm

ضخامت