مشخصات تشک

محدوده قیمت

اندازه

70x130 کودک
80x180 نوجوان
90x200 یک نفره کوچک
120x200 یک نفره بزرگ
140x200 یک و نیم نفره
160x200 دو نفره
180x200 دو نفره بزرگ
اندازه 100x200

درجه سختی

نرم
نسبتا نرم
متوسط
نسبتا سفت
سفت

نوع تشک

فنری
طبی فنری
طبی
مموری فوم
فنر منفصل

برند

پرخواب
رویال
سالویا
پارمیس
رویا
خوشخواب

مشکل ارتوپدیک

مناسب کمر درد
مناسب سیاتیک
مناسب تنگی کانال نخاع
مناسب درد شانه و گردن
مناسب افراد بیمار
مناسب زخم بستر
مناسب گودی کمر

خرید تشک 90x200 یک نفره کوچک

68 نتیجه

تشک طبی فنری لیلیان سالویا
سالویا
تشک طبی فنری لیلیان سالویا

از:

3,143,400

تومان

7%

3,380,000

7

سال گارانتی

24

cm

ضخامت

تشک طبی مدیکال 3 رویا
رویا
تشک طبی مدیکال 3 رویا

از:

3,215,500

تومان

5

سال گارانتی

22

cm

ضخامت

تشک سوپرکلاس سافت خوشخواب
خوشخواب
تشک سوپرکلاس سافت خوشخواب

از:

3,200,000

تومان

5

سال گارانتی

20

cm

ضخامت

تشک سوپرکلاس هارد خوشخواب
خوشخواب
تشک سوپرکلاس هارد خوشخواب

از:

3,200,000

تومان

5

سال گارانتی

20

cm

ضخامت

تشک طبی فنری فرست کلاس خوشخواب
خوشخواب
تشک طبی فنری فرست کلاس خوشخواب

از:

3,200,000

تومان

5

سال گارانتی

27

cm

ضخامت

تشک اولترا 4 رویا
رویا
تشک اولترا 4 رویا

از:

3,147,375

تومان

6

سال گارانتی

25

cm

ضخامت

تشک طبی فنری آنا سالویا
سالویا
تشک طبی فنری آنا سالویا

از:

2,892,300

تومان

7%

3,110,000

7

سال گارانتی

24

cm

ضخامت

تشک طبی اکونومی سالویا
سالویا
تشک طبی اکونومی سالویا

از:

2,762,100

تومان

7%

2,970,000

4

سال گارانتی

20

cm

ضخامت

تشک سوپر فنری پرخواب
پرخواب
تشک سوپر فنری پرخواب

از:

2,900,000

تومان

3

سال گارانتی

22

cm

ضخامت

تشک اولترا 5 رویا
رویا
تشک اولترا 5 رویا

از:

2,697,750

تومان

6

سال گارانتی

24

cm

ضخامت

تشک طبی فنری بونل 5 رویا
رویا
تشک طبی فنری بونل 5 رویا

از:

2,697,750

تومان

4

سال گارانتی

22

cm

ضخامت

تشک طبی مدیکال 4 رویا
رویا
تشک طبی مدیکال 4 رویا

از:

2,629,625

تومان

4

سال گارانتی

22

cm

ضخامت

تشک طبی فنری ونوس سالویا
سالویا
تشک طبی فنری ونوس سالویا

از:

2,343,600

تومان

7%

2,520,000

5

سال گارانتی

24

cm

ضخامت

تشک طبی پاکتی خوشخواب
خوشخواب
تشک طبی پاکتی خوشخواب

از:

2,500,000

تومان

5

سال گارانتی

20

cm

ضخامت

تشک طبی فنری بونل 2 رویا
رویا
تشک طبی فنری بونل 2 رویا

از:

2,411,625

تومان

5

سال گارانتی

24

cm

ضخامت

تشک فنری پرخواب
پرخواب
تشک فنری پرخواب

از:

2,400,000

تومان

1

سال گارانتی

19

cm

ضخامت

تشک طبی فنری پدیکس سالویا
سالویا
تشک طبی فنری پدیکس سالویا

از:

2,073,900

تومان

7%

2,230,000

4

سال گارانتی

24

cm

ضخامت

تشک طبی فنری خوشخواب
خوشخواب
تشک طبی فنری خوشخواب

از:

2,200,000

تومان

5

سال گارانتی

24

cm

ضخامت

تشک فنری آناهیتا خوشخواب
خوشخواب
تشک فنری آناهیتا خوشخواب

از:

2,200,000

تومان

4

سال گارانتی

21

cm

ضخامت

تشک طبی فنری بونل 3 رویا
رویا
تشک طبی فنری بونل 3 رویا

از:

2,043,750

تومان

5

سال گارانتی

24

cm

ضخامت

تشک طبی فنری بونل 4 رویا
رویا
تشک طبی فنری بونل 4 رویا

از:

1,648,625

تومان

4

سال گارانتی

22

cm

ضخامت

تشک فنری باراباس خوشخواب
خوشخواب
تشک فنری باراباس خوشخواب

از:

1,600,000

تومان

2

سال گارانتی

24

cm

ضخامت

تشک فنری کامفورت خوشخواب
خوشخواب
تشک فنری کامفورت خوشخواب

از:

1,400,000

تومان

2

سال گارانتی

20

cm

ضخامت

تشک طبی فنری یورولوکس نامبر 3 پارمیس
پارمیس
تشک طبی فنری یورولوکس نامبر 3 پارمیس

ناموجود

10

سال گارانتی

30

cm

ضخامت